اورینگ وایتونی

میزان حرارت بین ۲۰۰-درجه تا ۴۰۰+ درجه بالای صفر را تحمل میکند  . مهمترین کارکرد این محصول  درسیستم های خلاء ومکانهایی که کمترین حد نفوذپذیری گازرا دارند است و درهمه نوع مواد شیمیایی – گریس ها ، حلال ها ، روانکارها و بنزین کار میکند ، اما در روغن های ماشین با خورندگی بالا و اسید های خیلی غلیظ کارایی ندارد.

وایتون با رنگهای نوک مدادی که معروفیت  وایتون با این رنگ میباشد  و رنگ قهوه ای (رنگ معدنی و طبیعی ) رنگ سبز- بنفش و قرمز در بازار یافت میشود .

سختی و اندازه گیری از ۲۵ تا ۹۰ می باشد . هفت نوع شر (SHORE) داریم اما شرهای رایج سه نوع سختی ۴۵ SHORE C_ سختی ۷۰SHORE A  _  سختی ۹۰ SHORE Bمیباشد .

شناسایی وایتون : نسبت به NBRو سیلیکون سنگین تر است رنگ آن براق نیست و نوع Diflashشده آن که با کربن سنگ شور شده است مات تر میباشد . اورینگ وایتون یا نسوز در اثر کشیدن یا کارکرد در روغن – گازوییل – بنزین حالت خود را حفظ میکند .