اورینگ های وایتونی

میزان حرارت بین 200-درجه تا 400+ درجه بالای صفر را تحمل میکند  . مهمترین کارکرد این محصول  درسیستم های خلاء ومکانهایی که کمترین حد نفوذپذیری گازرا دارند است و درهمه نوع مواد شیمیایی – گریس ها ، حلال ها ، روانکارها و بنزین کار میکند ، اما در روغن های ماشین با خورندگی بالا و اسید های خیلی غلیظ کارایی ندارد.

 

وایتون با رنگهای نوک مدادی که معروفیت  وایتون با این رنگ میباشد  و رنگ قهوه ای (رنگ معدنی و طبیعی ) رنگ سبز- بنفش و قرمز در بازار یافت میشود.

 

سختی و اندازه گیری از 25 تا 90 می باشد . هفت نوع شر(SHORE) داریم اما شرهای رایج سه نوع

 

سختی 45SHORE C_ سختی 70SHORE A  _  سختی 90SHORE Bمیباشد.

 

شناسایی وایتون : نسبت بهNBRو سیلیکون سنگین تر است رنگ آن براق نیست و نوعDiflashشده آن که با کربن سنگ شور شده است مات تر میباشد . اورینگ وایتون یا نسوز در اثر کشیدن یا کارکرد در روغن – گازويیل – بنزین حالت خود را حفظ میکند.

 

Design by Za studio

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply