پکینگ های فنردار

پکینگ هایی از جنس کربن وپی تی اف ای  برنز میباشند که به وسیله فنر استیلی که در داخل آنها کار گذاری میشود. توان مقاومت بیشتری در فشار های بالای روغن از خود نشان میدهند

 

 

 

Design by Za studio
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply